पूर्व अध्यक्षहरू र सदस्यहरू

क्र.सं. पद नाम देखि सम्म
अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार ढुंगाना २०६७-०८-०८ २०६८-०४-०६
अध्यक्ष श्री मीरा खड्का २०६८-०६-२९ २०७१-०५-१८
अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह बस्न्यात २०७१-०६-०६ २०७३-०६-०९
अध्यक्ष श्री रेवन्त बहादुर कुँवर २०७३-०७-०२ २०७४-०७-२५
अध्यक्ष श्री सत्य राज गुरूङ्ग २०७४-०८-०१ २०७६-०७-०१
अध्यक्ष श्री रमेशकुमार खत्री २०७६-०७-०७ २०७९-०१-०१
अध्यक्ष डा . श्री रवि शर्मा अर्याल २०७९-०१-०७ २०७९-०७-०६
क्र.सं. पद नाम देखि सम्म
सदस्य श्री अग्नी प्रसाद थपलिया २०६६-१०-२० २०७०-०२-२७
सदस्य डा. श्री रवि शर्मा अर्याल २०६६-१०-२० २०७०-१०-०८
सदस्य श्री धीर बहादुर चन्द २०७०-०४-०७ २०७३-१०-०४
सदस्य श्री श्रीकान्त पौडेल २०७१-०१-१२ २०७३-०५-२४
सदस्य श्री लेखनाथ पौडेल २०७२-०३-१६ २०७३-१०-०४
सदस्य श्री कृष्णजीवी घिमिरे २०७३-१०-२७ २०७४-१०-२१
सदस्य श्री देवेन्द्रराज ढकाल २०७३-११-०२ २०७५-१०-०८
सदस्य श्री रमादेवी पराजुली २०७५-०१-१९ २०७८-०७-३०
सदस्य श्री रामेश्वर रेग्मी २०७५-१२-११ २०७७-०५-२५
सदस्य श्री प्रेम कुमार राई २०७७-०७-२७ २०७८-०८-३०
१० सदस्य डा . श्री गोपीचन्द्र भट्टराई २०७८-०७-०४ २०७९-११-०३
११ सदस्य श्री निशा बानियाँ २०७८-०८-०१ २०७९-०७-२९
१२ सदस्य श्री रामेश्वर रेग्मी २०७५-१२-११ २०७७-०५-२५
१३ सदस्य श्री प्रेम कुमार राई २०७९-०८-०१ ---
१४ सदस्य श्री उद्व प्रसाद पुडासैनी २०७९-१२-०५ ---

© copyright 2024 SUPREME COURT OF NEPAL. All Rights Reserved.

Privacy Policy | Terms of Service